Online marketing Aalborg - SEO, Google Ads and sociale mediaKomunikaty prasowe

Poseł JACEK SARYUSZ-WOLSKI wybrany Wiceprzewodniczącym Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Partnerstwa Wschodniego EURONEST
2009-09-30

Podczas dzisiejszego inauguracyjnego posiedzenia delegacji Parlamentu Europejskiego do Zgromadzenia Parlamentarnego EURONEST Poseł Jacek Saryusz-Wolski (PO, EPL) został jednogłośnie wybrany jej wiceprzewodniczącym.

Decyzja o powołaniu Zgromadzenia Parlamentarnego EURONEST podjęta została, po prawie trzech latach prac, przez Konferencję Przewodniczących w maju 2009 roku. Propozycja utworzenia forum współpracy Unii Europejskiej z państwami Sąsiedztwa Wschodniego złożył w 2006 roku Jacek Saryusz-Wolski, ówczesny wiceprzewodniczący PE odpowiedzialny za relacje ze wschodnimi sąsiadami UE. W swoim liście do Przewodniczącego PE Borrella Fontellesa przedstawił ideę stworzenia międzyparlamentaranego forum współpracy UE-Sąsiedztwo Wschodnie, które promowałoby wielostronny dialog pomiędzy partnerami w obszarach takich jak polityka zagraniczna, gospodarka, energia, środowisko, zdrowie publiczne, migracje czy walka z przestępczością i terroryzmem. Wzmacniałoby w ten sposób istniejące relacje pomiędzy Unią Europejską a jej wschodnimi partnerami oraz relacje pomiędzy tymi państwami.

Zgromadzenie Parlamentarne Partnerstwa Wschodniego EURONEST będzie liczyło 120 członków – po 10 przedstawicieli z parlamentów każdego z państw Partnerstwa Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego Białorusi) oraz 60 członków Parlamentu Europejskiego.