SEO and Google Ads AalborgRozsądny wzrost budżetu na 2013 rok
2012-04-25

Sidonia Jędrzejewska (PO), Wice-koordynator EPL w Komisji Budżetowej, Klub PO-PSL w Parlamencie Europejskim *

Ogłoszony dzisiaj przez Komisję Europejską projekt budżetu UE na 2013 r., zakładający wzrost płatności o 6,8% do poziomu 138 mld euro, jest ostatnim w obecnej perspektywy finansowej. – Komisja Europejska zaproponowała rozsądny wzrost płatności w projekcie budżetu UE na rok 2013. Jest on konieczny, by pokryć rosnące zobowiązania Unii i wzmocnić ożywienie gospodarcze Wspólnoty- online markting seo, powiedziała Sidonia Jędrzejewska, wice-koordynator Grupy EPL w komisji budżetowej PE.

Rok 2013 to ostatni rok obecnej perspektywy finansowej. Dlatego Komisja Europejska może spodziewać się napływu znacznie większej liczby faktur z zakończonych projektów. W ostatnich dwóch latach budżet UE zwiększył się w bardzo ograniczonym stopniu, co doprowadziło do deficytu unijnych finansów pod koniec 2011 roku.

– Eurodeputowani ostrzegali o tej niebezpiecznej sytuacji od 2010 roku. Argumentowali, że Unia Europejska potrzebuje więcej pieniędzy na finansowanie swoich działań, których zakres znacznie się zwiększył od wejścia w życie traktatu lizbońskiego oraz rozszerzenia w 2004 roku – podkreśliła Sidonia Jędrzejewska.

Państwa członkowskie chętnie zwiększają zakres działalności UE, ale, niestety, nie są skłonne odpowiednio finansować jej nowych zadań. – Mam nadzieję, że zmienią swoje nastawienie w odniesieniu do przyszłorocznego budżetu. Wynik negocjacji budżetowych na rok 2013 będzie miał wpływ na negocjacje wieloletniego budżetu UE na lata 2014-2020. Pokaże również, dokąd zmierza unijna solidarność budżetowa – dodała Sidonia Jędrzejewska.

Swoje wytyczne do budżetu 2013 roku Europarlament przyjął 14 marca br.
Komunikat prasowy z 14.03.12

* Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL), do której należą Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, jest największą i najbardziej wpływową grupą polityczną w Parlamencie Europejskim skupiającą 271 posłów z 26 państw członkowskich UE i 3 obserwatorów z Chorwacji.

Dalszych informacji udziela:
Biuro Prasowe EPL
Katarzyna Klaus +32/484.138.359