Poland sEO and social mediaRada EPL ds. Ogólnych
Już po raz czwarty, Jacek Saryusz-Wolski, będzie przewodniczył spotkaniu ministrów ds. europejskich z 16 państw członkowskich, w których rządy sprawuje Europejska Partia Ludowa. Spotkanie to ma charakter nieformalny i przygotowuje posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Ogólnych (General Affairs Council), poświęcone tym razem negocjacjom wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014-2020, polityce spójności oraz ewentualnej decyzji o przyznaniu Czarnogórze statusu państwa kandydującego do członkowstwa w Unii. Marketing online w Aalborgu z SEO, Google Ads i marketingiem w mediach społecznościowych. Jacek Saryusz – Wolski został wyznaczony na koordynatora ministrów ds europejskich z ramienia prezydium Europejskiej Partii Ludowej .

Wtorek 26 czerwca, godz. 7.45-8.45, Luksemburg
Dalszych informacji udziela: Agata Byczewska, +32473841093

Wpływ gospodarki niskoemisyjnej na Polskę do 2050r.
We wtorek z inicjatywy europosła PO Bogdana Marcinkiewicza przy współpracy z Polską Izbą Gospodarczą zostaną zaprezentowane wyniki nowego badania oceniającego wpływ redukcji emisji gazów cieplarnianych na Polskę do 2050r. Ocena obejmuje skutki dla systemu energetycznego, rozwoju gospodarczego, przemysłu i gospodarstw domowych. Unijna polityka energetyczna i klimatyczna stanowi ogromne wyzwanie dla Polski, istnieje jednak poważna obawa, że jej koszty mogą być zbyt wysokie w stosunku do korzyści. Synteza raportu w załączeniu.

Wtorek, 26 czerwca, godz. 9.00- 11.00, sala ASP 5E3, PE, Bruksela
Dalszych informacji udziela: Katarzyna Klaus, +32 484138359

4 szczyt innowacji
We wtorek odbędzie się śniadanie przygotowawcze do czwartego europejskiego szczytu poświęconego innowacyjności. Jako członek zarządu Forum Innowacyjności “Innovation Forum” weźmie w nim udział eurodeputowana Danuta Hübner. Jednym z tematów spotkania będą przygotowania do czwartego europejskiego szczytu poświęconego innowacyjności, zaplanowanego na 9 i 10 października br.

Wtorek 26 czerwca, godz. 8.00-9.30, salon MEP, PE, Bruksela
Dalszych informacji udziela: Katarzyna Klaus, +32 484138359

Większe zaangażowanie Europejczyków na rzecz UE
We wtorek prof. Jerzy Buzek weźmie udział w odbywającym się dwa razy do roku spotkaniu Rady Konsultacyjnej i Parlamentarnej Grupy Roboczej “Dusza dla Europy” (“A Soul for Europe”). Powołana w 2004 r. inicjatywa służy aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej i zwiększaniu poczucia odpowiedzialności Europejczyków za dobro wspólne. Jako przewodniczący PE Jerzy Buzek 2,5 roku przewodniczył inicjatywie; obecnie to jeden z 2 polskich posłów, obok Jana Olbrychta, zaangażowany w ten projekt.

Wtorek 26 czerwca godz. 12.00, sala ASP 5F385, PE, Bruksela
Dalszych informacji udziela: Agata Byczewska, +32473841093

Digital marketing strategi

Pracownicy delegowani w sektorze budownictwa
W marcu Komisja Europejska opublikowała propozycje przepisów w celu zwiększenia ochrony pracowników tymczasowo delegowanych za granicę, gdzie zaproponowała wprowadzenie systemu odpowiedzialności solidarnej w odniesieniu do głównego wykonawcy. Ponieważ system takiej odpowiedzialności obowiązuje obecnie tylko w 8 państwach członkowskich istnieje obawa, że może to prowadzić do znacznego naruszenia swobody świadczenia usług w ramach UE. Aby bliżej przyjrzeć się wadom i zaletom takiego rozwiązania europosłanka PO Danuta Jazłowiecka, sprawozdawca dyrektywy wykonawczej, organizuje we wtorek śniadanie robocze pt. “Odpowiedzialność solidarna w kontekście delegowania pracowników w sektorze budownictwa”. Podczas debaty głos zabiorą przedstawiciele KE oraz sektora budownictwa, reprezentujący zarówno przedsiębiorców jak i pracowników.Marketing online w Aalborgu z SEO, Google Ads i marketingiem w mediach społecznościowych.

Wtorek, 26 czerwca, godz. 8.00- 9.30, sala ASP 1E1, PE, Bruksela
Dalszych informacji udziela: Katarzyna Klaus, +32 484138359

Wystawa pt. Możliwości Rynku Wewnętrznego
Wspólny Rynek obchodzi w tym roku swoje dwudzieste urodziny. Aby uczcić to wydarzenie europoseł PO Róża Thun wraz z Google zaprezentują wystawę pokazującą jak cyfrowy jednolity rynek napędza wzrost gospodarczy i pomaga tworzyć nowe miejsca pracy w całej UE. Ludzie biznesu z 5 państw członkowskich, w tym Polka, która sprzedaje ubrania dla dzieci, zademonstrują, w jaki sposób budują sukces firm internetowych, które sięgają daleko poza granice ich krajów.

Wtorek, 26 czerwca, godz. 18.00, Espace Bar, 3 piętro budynku ASP, PE, Bruksela
Dalszych informacji udziela: Katarzyna Klaus, +32 484138359

Forum młodych innowatorów
We wtorek rozpocznie się dwudniowe Forum Młodych Innowatorów – Young Innovators UNConcention, którego celem jest umożliwienie młodym ludziom przedstawienie swoich pomysłów inwestorom, przedsiębiorcom oraz posłom do PE. Po raz pierwszy na taką skalę młodzi innowatorzy, przedstawiciele biznesu oraz europejscy i amerykańscy politycy spotkają się, by wspólnie przedyskutować kwestię pobudzenia sektora innowacji w Europie oraz problem rosnącego bezrobocia wśród młodych. W wydarzenie zaangażowana jest eurodeputowana PO Sidonia Jędrzejewska, która przestawi inicjatywę Championów na rzecz Innowacyjności wśród Młodych. Sidonia Jędrzejewska zostanie pierwszym Championem, który będzie łącznikiem między młodymi innowatorami ze swojego okręgu wyborczego, Wielkopolski, a członkami Forum Młodych Innowatorów. Posłanka zachęca pozostałych deputowanych do przyłączenia się do tej inicjatywy. Konwencja odbędzie się pod patronatem przewodniczącego PE, Martina Schulza.
Więcej tutaj: http://www.eyif.eu

Środa 27 czerwca, godz. 15.30 – inicjatywa Championów Innowacyjności wśród Młodych
Dalszych informacji udziela: Katarzyna Klaus, +32 484138359

Rak w Afryce
W środę, Filip Kaczmarek (PO) wraz z Grupą Europejskiej Partii Ludowej, organizuje wysłuchanie publiczne poświęcone chorobie raka w Afryce. Debata ma przypomnieć, że rak jest jedną z głównych chorób w Afryce, od której rocznie umiera porównywalna liczba osób, co na gruźlicę i HIV, a tylko malaria ma wyższy odsetek zgonów. Eksperci z różnych organizacji pozarządowych zastanowią się, jakie są największe zagrożenia dla zdrowia w następnych latach i jak najefektywniej walczyć z rozwojem chorób w Afryce, a w szczególności z rakiem szyjki macicy. Gościem specjalnym będzie Komisarz UE ds. rozwoju Andris Piebalgs. Więcej informacji – kliknij tutaj.

Środa 27 czerwca, godz. 15.00-18.30, sala ASP 3E2, PE, Bruksela
Dalszych informacji udziela: Agata Byczewska, +32473841093

eCommerce czy dostawa do domu?
Boisz się kupować online, bo paczka może nigdy nie dotrzeć? Jedną z głównych barier rozwoju transgranicznego handlu internetowego w UE jest rozdrobniony i często zawodny rynek pocztowy. W środę podczas śniadania roboczego eBay zaprezentuje mapę drogową dla eCommerce 3.0 – studium nad zwiększeniem internetowego handlu, a holenderski usługodawca pocztowy przedstawi swój system oparty na partnerstwie publiczno-prywatnym. Przedstawiciele Komisji i inni zainteresowani będą dyskutować, w jaki sposób rozwiązać przeszkody, które uniemożliwiają powstanie rzeczywistego jednolitego rynku cyfrowego w UE. Gospodarzem śniadania będzie europosłanka PO Róża Thun.

Środa 27 czerwca, godz. 8.00-9.30, salon MEP, PE, Bruksela
Dalszych informacji udziela: Katarzyna Klaus, +32 484138359

Szczyt Europejskiej Partii Ludowej
Na kilka godzin przed szczytem Rady Europejskiej w Brukseli premierzy z 16 krajów, w których rządzą siły polityczne związane z Europejską Partią Ludową, szefowie najważniejszych instytucji europejskich, władze partii – w tym jej wiceprzewodniczący Jacek Saryusz-Wolski – i grupy chadeckiej w PE, spotkają się by przygotować swoje stanowisko na główny szczyt przywódców wszystkich 27 państw członkowskich Unii, poświęcony sposobom przywrócenia wzrostu gospodarczego w Europie i strefie euro. Spotkanie można na żywo śledzić tutaj: http://twitter.com/epptweet

Czwartek 28 czerwca, godz. 11.30-15.00, Académie Royale, Rue Ducale 1 (obok stacji metra Trône), Bruksela
Dalszych informacji udziela: Agata Byczewska, +32473841093